Nasz profil

Miesięcznik Der Westpreuße chce być niezależną platformą dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób związani są z terenami w dolnym biegu Wisły:  historycznymi Prusami Zachodnimi i stolicą prowincji - Gdańskiem. U wszystkich pozostałych natomiast pragnie wzbudzić zainteresowanie tym należącym dzisiaj do Polski regionem i zainspirować do jego  poznawania .

 

Od czasów Zakonu Krzyżackiego poprzez  panowanie pruskie aż po znalezienie się  w granicach powojennej Polski obszar ten był przez wiele wieków miejscem – nieraz niewolnego od napięć - spotkania różnych grup etnicznych i narodów.  Następstwem tych relacji było powstanie fascynującego europejskiego regionu kulturowego. Umożliwienie nieskrępowanego czerpania z tego bogatego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcanie – w szczególności młodych ludzi -  do otwartej wymiany poglądów zarówno na temat  własnej, odrębnej historii, jak i form wspólnej pamięci – to zasadnicze cele, jakie stawia sobie Der Westpreuße.

 

Czasopismo daje wgląd w szerokie spektrum aktualnej sytuacji w regionie, dostarcza dogłębnej wiedzy na jego temat, poruszając się w obrębie historii i kultury, a także dotykając zazębiających się zagadnień z dziedziny polityki i życia społecznego. Istotną część zawartości czasopisma stanowią poza tym informacje na temat działalności niemieckich i polskich muzeów, zajmujących się tematyką, znajdującą się w obszarze zainteresowania „Der Westpreuße” oraz przegląd badań naukowych.

 

Czasopismo ukazuje się od 1949 roku. Z początku adresowane było do mieszkańców Prus Zachodnich, którzy po 1945 roku wskutek ucieczek i wypędzeń zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny i którzy w społeczeństwie powojennej Republiki Federalnej Niemiec chcieli mieć możliwość wyrażania swoich poglądów. Dowodem wierności tej tradycji są ukazujące się równolegle do „Landsmann­schaftliche Nachrichten“, które aż do chwili obecnej służą podtrzymywaniu więzi pomiędzy rodakami z Prus Zachodnich i ich potomkami a niemiecką mniejszością w Dolinie Dolnej Wisły.

 

Jako redakcja cieszymy się z każdych odwiedzin na naszej stronie i mamy nadzieję, że Państwa zainteresowanie zaowocuje zamówieniem przynajmniej bezpłatnego numeru okazowego.

 

 

 

 

Zeitungskopf "Der Westpreuße" – Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion
Danzig (Adobe Stock) Danzig (Adobe Stock)
Kompass (Adobe Stock) Galerie (Adobe Stock)
Historisierende Collage (Adobe Stock) Wahlprognosen und Stimmzettel (Adobe Stock)