Impressum

Redakcja i wydawca:

Westpreußische Gesellschaft –

Landsmannschaft Westpreußen e.V.

Zastępca prezesa stowarzyszenia Ulrich Bonk

Mühlendamm 1, 48167 Münster-Wolbeck

Fon 02506/3057-50, Fax 02506/3057-61

 

Sparkasse Münsterland Ost, Münster:

IBAN: DE59400501500034024851

BIC: WELADED1MST

 

Sekretariat redakcji, administracja prenumeraty

i przyjmowanie ogłoszeń:

Esther Lüchtefeld (sekretariat@der-westpreusse.de)

 

Redakcja:

Prof. dr hab. Erik Fischer (e.fischer@der-westpreusse.de) / REDAKTOR NACZELNY; Dr Joanna Szkolnicka (j.szkolnicka@der-westpreusse.eu) / dział PANORAMA;

Tilman Asmus Fischer (t.fischer@der-westpreusse.de) / ziały VORSPANN i POLITIK UND GESELLSCHAFT; Ursula Enke (u.enke@der-westpreusse.de) / redakcja i korekta tekstów, wybór ilustracji

 

Korespondenci :

Peter Neumann (Troisdorf) dla Gdańska, Piotr Olecki (Toruń) dla Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego,  Marek Dziedzic dla Malborka

 

Adres wydawnictwa i redakcji:

Der Westpreuße

48167 Münster-Wolbeck, Mühlendamm 1

Telefon 02506/3057-50, Fax 02506/3057-61

sekretariat@der-westpreusse.de

www.der-westpreusse.de

 

Czasopismo „Der Westpreuße / Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion” ukazuje się co drugi miesiąc. Cena prenumeraty półrocznej wynosi 18 euro, rocznej - 36euro, za granicą rocznie 42 euro. Cena z rabatem dla odbiorców prywatnych w Polsce wynosi rocznie 60 zł.

 

Dodatkiem do czasopisma są „Landsmannschaftliche Nachrichten”, ukazujące się każdorazowo w miesiącu, w którym nie ukazał się numer główny „Der Westpreuße”, za sprawą których wychodzi w sumie dwanaście numerów czasopisma rocznie. Cena kompletnej prenumeraty półrocznej wynosi 39 euro, zaś prenumeraty rocznej 78 euro, za granica rocznie 90 euro.  Cena z rabatem dla odbiorców prywatnych w Polsce wynosi rocznie 120 zł.

 

Cena zawiera 7% podatku VAT. Zamówienia w wydawnictwie. Wypowiedzenie prenumeraty może nastąpić  wyłącznie na trzy miesiące przed końcem półrocza lub roku. W przypadku niedoręczenia  z  przyczyn niezależnych od wydawnictwa nie przysługują żadne roszczenia wobec wydawcy. Artykuły podpisane nazwiskami bądź inicjałami  nie w każdym przypadku odzwierciedlają opinie wydawcy czy redakcji. Przedruk tylko za zgodą redakcji. Obecnie obowiązuje cennik ogłoszeń nr 2.

 

Skład,  layout, szata graficzna i strona internetowa:

Mediengestaltung Kohlhaas, Bonn

 

Druk i dystrybucja:

WIRmachenDRUCK GmbH

Mühlbachstr. 7, 71522 Backnang

 

ISSN: 0043-4418

 

edycja: 1.000 kopie

 

 

 

 

Zeitungskopf "Der Westpreuße" – Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion
Danzig (Adobe Stock) Danzig (Adobe Stock)
Kompass (Adobe Stock) Galerie (Adobe Stock)
Historisierende Collage (Adobe Stock) Wahlprognosen und Stimmzettel (Adobe Stock)